CZECH REPUBLIC, Hasičský útok do vrchu v podání "Útočné hasičské úderky", 19. 09. 2009

lubo, Láďa, Jirka, Luboš, Petr, Honza, Petr, Pavel